Wat is jouw superpower?

Wij zijn op zoek naar helden tussen de 14 en 22 jaar die wonen, werken of naar school gaan in Loosduinen!

Wanneer ben je een held? Als je iets organiseert voor je omgeving waar anderen ook iets aan hebben.

Jongeren met een goed idee kunnen via www.geldvoorelkeheld.nl heel makkelijk een plan indienen en tot € 1000,- budget krijgen voor de uitvoering van het plan.

En eventueel hulp bij het organiseren.